Pályázat

Kedvezményezett neve: HEALTHWARE Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt címe: e-Xpert egészségügyi kutatási keretrendszer
Szerződött támogatás összege: 235 250 573 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 64,07%
Projekt tényleges befejezési dátuma: 2022.12.31.
Projekt azonosító: 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00107 

Projekt tartalmának bemutatása

Az egészségügyi ellátásban és az ágazati irányításba részt vevő szakemberek egyre összetettebb ajánlások és információ rendszerek alapján hozzák meg a terápiás és gondozási eljárásokra vonatkozó döntéseiket. Az e-Xpert Egészségügyi Kutatási Platform egy elektronikus kutatás-fejlesztési és szakértői keretrendszer, ami integratív eljárásokkal fogja össze az egyes szakterületekhez tartozó egészségügyi adatokat és ismereteket. A Platform specializált alkalmazási területei mind az egyéni szinten alkalmazott egészségi állapotot érintő, mind a populációs szintet érintő társadalmi intervenciós döntések előkészítése, támogatása és monitorozása, továbbá ágazati és iparági szinten új egészségipari technológiák, egészségügyi szolgáltatások, ellátási formák és gyógyszerek fejlesztések hatékony elősegítése. A Platform nem csak egyedi projektek elvégzésére, de a tárolt bizonyítékok és adatsorokon mért összefüggések többdimenziós rendszerezésével, adattudományi és statisztikai újraértékelésével újabb hipotézisek felállítására, további klinikai és obszervációs vizsgálatok indítására alkalmas. A moduláris és felhő alapú felépítés a rugalmasan paraméterezhető értékelő- és riportrendszerekkel lehetővé teszi több egymással párhuzamos kutatás teljes körű megvalósítását az egyedi ügyféligények szerint. Az e-Xpert keretrendszer automatizált megoldásokat nyújt klinikai és epidemiológiai vizsgálatok, összetett elemzések hatékony és erőforrás takarékos lebonyolításához. Az interaktív felületek és felhasználói eszköztárak azonos időben támogatják az összetett adatgyűjtési és elemzési feladatokat, adott esetben akár terápiás javaslatokat szolgáltatva. ’Virtuális Kutatószoba’ biztosításával nemcsak a közös elemzési tevékenységek végzése, az ismeretek és eredmények megosztása, de az egyes kutatási pontokhoz tartozó önálló számítási és statisztikai algoritmusok használata is leegyszerűsödik egy projekt tagjai számára. A tervező, elemző és értékelő komponensek optimálisan támogatják egy-egy hipotézishez, szükséglet kielégítéshez kapcsolódó vizsgálati protokoll elkészítését és végrehajtását. Egyes ’in silico’ végzett adat kiigazító, statisztikai modellek segítségével a randomizáció nélküli ’Real World’ adatsorok is ok-okozati elemzésekben használhatóak fel, széles minta adatbázist szolgáltatva az elemzéseknek. A magasabb rendű statisztikai vizsgálatok előkészítése és elvégzése során számos kritérium mellett történik a mérések zavaró tényezőinek és standard hibáinak csökkentése. Az előkészítő, végrehajtó, diagnosztikai és értékelési lépések ideális sorozatával, a modellező és céloptimalizáló eljárások felhasználásával az adott kutatásra fordítandó idő és sikeresség költség-hatékony módon javítható. Egy új egészségipari termék kialakításához kapcsolódó kutatások során nem csak egy beavatkozás várható hasznossága, de költség-haszon elemzése is megtörténhet a várható betegszám, eredményesség és kockázatok bemutatásával. Utóbbiak kiegészülhetnek az új technológia elérhető piacának megtérülési küszöb vizsgálatával, ami alapján már egy termék fejlesztésének korai szakaszában is a megfelelő kockázat-megosztási üzleti és kutatási partnerségek alakíthatók ki. A részben nyílt forráskódú statisztikai kódcsomagok közösség alapú továbbfejleszthetősége, a műszaki és technológiai megoldásokon keresztül kiegészülhet az eredményekkel összefüggésbe hozható tényezők mesterséges intelligencia eszközök, tanuló hálózatok segítségével történő vizsgálatával. Egy kutatáshoz kapcsolódó hipotézisek, adatok és eredmények rögzítése, tárolása, bemutatása mellett az eszközrendszer támogatja a szellemi termékekhez kapcsolódó know-how, szerzői, iparvédelmi jogok kezelését is a résztvevők számára. Mindez egy dinamikus, mégis robusztus, nagy hatékonyságú kutatási eszközt biztosíthat a hazai és nemzetközi kutatóhelyek, intézetek, regiszterek, egyetemek és hallgatók számára.