Hírek

Lezárult a HEALTHWARE Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság által benyújtott „e-Xpert egészségügyi kutatási keretrendszer” című pályázata.

2023.01.31

A HEALTHWARE Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság sikerrel pályázott a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 2020-1.1.2-PIACI KFI konstrukcióján a által benyújtott „e-Xpert egészségügyi kutatási keretrendszer” elnevezésű projektjével.

A 2022. év decemberében lezárult a HEALTHWARE Tanácsadó Kft. „e-Xpert egészségügyi kutatási keretrendszer” projektje. A létrejött kutatási és elemzési eszközrendszer célja az egészségügyi ellátásban és irányításban érintett döntéshozók és szakemberek támogatása, akik napjainkban egyre összetettebb információk és összefüggések alapján hozzák meg a terápiás eljárásokra, beavatkozásokra és finanszírozásra vonatkozó döntéseiket. Az e-Xpert Egészségügyi Kutatási Platform egy moduláris kutatás-fejlesztési és szakértői keretrendszer, ami integratív, felhő alapú megoldásokkal fogja össze az egyes szakterületekhez tartozó egészségügyi adatokat, illetve az azokból kinyert és a rendszer segítségével feltárható ismereteket. A klasszikus tranzakció orinetált és vezetői információs funkciókat magas igények szerint egészíthetik ki a keretrendszer szervezési, adattudományi, biostatisztikai és modellezési képességei, ezáltal létrehozva az adott feladatmegoldáshoz szükséges ismeretalapú, szakértői tudásrendszert.

A moduláris és felhő alapú felépítés a rugalmasan paraméterezhető értékelő- és riportrendszerekkel lehetővé teszi több kutatás egyidejű megvalósítását az egyedi ügyféligények szerint. A tervező, elemző és értékelő komponensek optimálisan támogatják egy-egy hipotézishez, szükséglet kielégítéshez kapcsolódó vizsgálati protokoll elkészítését és végrehajtását. Az előkészítő, végrehajtó, diagnosztikai és értékelési lépések ideális sorozatával, a modellező és céloptimalizáló eljárások felhasználásával az adott kutatásra fordítandó idő és sikeresség költség-hatékony módon javítható.

A kutatáshoz kapcsolódó hipotézisek, adatok és eredmények rögzítése, tárolása, bemutatása mellett az eszközrendszer támogatja a szellemi termékekhez kapcsolódó know-how, szerzői, iparvédelmi jogok kezelését is a résztvevők számára. A Platform támogatásával a résztvevők konszenzus döntést hozhatnak az eredményeik hasznosságáról, a létrejöttéhez való hozzájárulásuk mértékéről. A szerzői és vagyoni jogok, ezek dokumentumai blockchain és NFT alapú technológia segítségével kerülnek nyilvántartásra, ami segíti a tőkebevonási és későbbi értékesítés műveleteket, ezáltal is hozzájárulva egy kutatás vagy termékfejlesztés sikerességéhez.

Az e-Xpert Kutatási Platform egy dinamikus, mégis robusztus, nagy hatékonyságú kutatási eszközt biztosíthat mind az egészségügyi kutatásokban érdekelt egészségipari szereplők, mind hazai és nemzetközi kutatóhelyek, intézetek, regiszterek, egyetemek és hallgatók számára.

A projekt kommunikációs összefoglalója

Az egészségügyi ellátásban és az ágazati irányításba részt vevő szakemberek egyre összetettebb ajánlások és információ rendszerek alapján hozzák meg a terápiás és gondozási eljárásokra vonatkozó döntéseiket. Az e-Xpert Egészségügyi Kutatási Platform egy elektronikus kutatás-fejlesztési és szakértői keretrendszer, ami integratív eljárásokkal fogja össze az egyes szakterületekhez tartozó egészségügyi adatokat és ismereteket. A Platform specializált alkalmazási területei mind az egyéni szinten alkalmazott egészségi állapotot érintő, mind a populációs szintet érintő társadalmi intervenciós döntések előkészítése, támogatása és monitorozása, továbbá ágazati és iparági szinten új egészségipari technológiák, egészségügyi szolgáltatások, ellátási formák és gyógyszerek fejlesztések hatékony elősegítése. A Platform nem csak egyedi projektek elvégzésére, de a tárolt bizonyítékok és adatsorokon mért összefüggések többdimenziós rendszerezésével, adattudományi és statisztikai újraértékelésével újabb hipotézisek felállítására, további klinikai és obszervációs vizsgálatok indítására alkalmas. A moduláris és felhő alapú felépítés a rugalmasan paraméterezhető értékelő- és riportrendszerekkel lehetővé teszi több egymással párhuzamos kutatás teljes körű megvalósítását az egyedi ügyféligények szerint. Az e-Xpert keretrendszer automatizált megoldásokat nyújt klinikai és epidemiológiai vizsgálatok, összetett elemzések hatékony és erőforrás takarékos lebonyolításához. Az interaktív felületek és felhasználói eszköztárak azonos időben támogatják az összetett adatgyűjtési és elemzési feladatokat, adott esetben akár terápiás javaslatokat szolgáltatva. ’Virtuális Kutatószoba’ biztosításával nemcsak a közös elemzési tevékenységek végzése, az ismeretek és eredmények megosztása, de az egyes kutatási pontokhoz tartozó önálló számítási és statisztikai algoritmusok használata is leegyszerűsödik egy projekt tagjai számára. A tervező, elemző és értékelő komponensek optimálisan támogatják egy-egy hipotézishez, szükséglet kielégítéshez kapcsolódó vizsgálati protokoll elkészítését és végrehajtását. Egyes ’in silico’ végzett adat kiigazító, statisztikai modellek segítségével a randomizáció nélküli ’Real World’ adatsorok is ok-okozati elemzésekben használhatóak fel, széles minta adatbázist szolgáltatva az elemzéseknek. A magasabb rendű statisztikai vizsgálatok előkészítése és elvégzése során számos kritérium mellett történik a mérések zavaró tényezőinek és standard hibáinak csökkentése. Az előkészítő, végrehajtó, diagnosztikai és értékelési lépések ideális sorozatával, a modellező és céloptimalizáló eljárások felhasználásával az adott kutatásra fordítandó idő és sikeresség költség-hatékony módon javítható. Egy új egészségipari termék kialakításához kapcsolódó kutatások során nem csak egy beavatkozás várható hasznossága, de költség-haszon elemzése is megtörténhet a várható betegszám, eredményesség és kockázatok bemutatásával. Utóbbiak kiegészülhetnek az új technológia elérhető piacának megtérülési küszöb vizsgálatával, ami alapján már egy termék fejlesztésének korai szakaszában is a megfelelő kockázat-megosztási üzleti és kutatási partnerségek alakíthatók ki. A részben nyílt forráskódú statisztikai kódcsomagok közösség alapú továbbfejleszthetősége, a műszaki és technológiai megoldásokon keresztül kiegészülhet az eredményekkel összefüggésbe hozható tényezők mesterséges intelligencia eszközök, tanuló hálózatok segítségével történő vizsgálatával. Egy kutatáshoz kapcsolódó hipotézisek, adatok és eredmények rögzítése, tárolása, bemutatása mellett az eszközrendszer támogatja a szellemi termékekhez kapcsolódó know-how, szerzői, iparvédelmi jogok kezelését is a résztvevők számára. Mindez egy dinamikus, mégis robusztus, nagy hatékonyságú kutatási eszközt biztosíthat a hazai és nemzetközi kutatóhelyek, intézetek, regiszterek, egyetemek és hallgatók számára.
 

A 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00107 számú projekt a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított 235 250 573 Ft támogatással, a Piacvezérelt Kutatás-Fejlesztési és Innovációs Projektek Támogatása (2020-1.1.2-PIACI KFI) pályázati program finanszírozásában valósult meg.