Pályázat

Kedvezményezett neve: HEALTHWARE Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt címe: e-Xpert egészségügyi kutatási keretrendszer
Szerződött támogatás összege: 235 250 573 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 64,07%
Projekt tényleges befejezési dátuma: 2022.12.31.
Projekt azonosító: 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00107 

Projekt tartalmának bemutatása:
2022. év decemberében lezárult a HEALTHWARE Tanácsadó Kft. „e-Xpert egészségügyi kutatási keretrendszer” projektje. A létrejött kutatási és elemzési eszközrendszer célja az egészségügyi ellátásban és irányításban érintett döntéshozók és szakemberek támogatása, akik napjainkban egyre összetettebb információk és összefüggések alapján hozzák meg a terápiás eljárásokra, beavatkozásokra és finanszírozásra vonatkozó döntéseiket. Az e-Xpert Egészségügyi Kutatási Platform egy moduláris kutatás-fejlesztési és szakértői keretrendszer, ami integratív, felhő alapú megoldásokkal fogja össze az egyes szakterületekhez tartozó egészségügyi adatokat, illetve az azokból kinyert és a rendszer segítségével feltárható ismereteket. A klasszikus tranzakció orinetált és vezetői információs funkciókat magas igények szerint egészíthetik ki a keretrendszer szervezési, adattudományi, biostatisztikai és modellezési képességei, ezáltal létrehozva az adott feladatmegoldáshoz szükséges ismeretalapú, szakértői tudásrendszert.
A moduláris és felhő alapú felépítés a rugalmasan paraméterezhető értékelő- és riportrendszerekkel lehetővé teszi több kutatás egyidejű megvalósítását az egyedi ügyféligények szerint. A tervező, elemző és értékelő komponensek optimálisan támogatják egy-egy hipotézishez, szükséglet kielégítéshez kapcsolódó vizsgálati protokoll elkészítését és végrehajtását. Az előkészítő, végrehajtó, diagnosztikai és értékelési lépések ideális sorozatával, a modellező és céloptimalizáló eljárások felhasználásával az adott kutatásra fordítandó idő és sikeresség költség-hatékony módon javítható.
A kutatáshoz kapcsolódó hipotézisek, adatok és eredmények rögzítése, tárolása, bemutatása mellett az eszközrendszer támogatja a szellemi termékekhez kapcsolódó know-how, szerzői, iparvédelmi jogok kezelését is a résztvevők számára. A Platform támogatásával a résztvevők konszenzus döntést hozhatnak az eredményeik hasznosságáról, a létrejöttéhez való hozzájárulásuk mértékéről. A szerzői és vagyoni jogok, ezek dokumentumai blockchain és NFT alapú technológia segítségével kerülnek nyilvántartásra, ami segíti a tőkebevonási és későbbi értékesítés műveleteket, ezáltal is hozzájárulva egy kutatás vagy termékfejlesztés sikerességéhez.
Az e-Xpert Kutatási Platform egy dinamikus, mégis robusztus, nagy hatékonyságú kutatási eszközt biztosíthat mind az egészségügyi kutatásokban érdekelt egészségipari szereplők, mind hazai és nemzetközi kutatóhelyek, intézetek, regiszterek, egyetemek és hallgatók számára.

 

„ÚJ SZOLGÁLTATÁS INDÍTÁSA A HEALTHWARE KFT-NÉL ESZKÖZBESZERZÉS ÁLTAL”


A projekt alapadatai:

•    Projekt azonosító: VEKOP-1.2.6-20-2020-00900
•    Igényelt támogatás: 32 850 300 Ft
•    Támogatás mértéke: 70,00 % 
•    A projekt költségvetése: 46 929 000 Ft
•    Projekt tényleges befejezése: 2021.11.30.

A projekt bemutatása:
Jelen projektben az újonnan beinduló szolgáltatásunkat a beteg- és orvos-kommunikációt támogatjuk, s a terápiás ajánlások céljából kiemelt kockázatú, belgyógyászati státuszú betegeket követünk. Ez többek között a betegség és betegcsoporthoz tartozó regiszterek felépítése az ambuláns és kórházi adatok, jelentések összegyűjtését jelenti. A projekt keretében beszerzésre kerültek az általunk használt új IT és munkaeszközök: 2 darab Dell PowerEdge R740 server, Epson EB 1485FI Interaktív projektor és Epson EB-FH52 mobil projektor (1-1 db), LSK 86" interaktív kijelző és Interaktív kijelző állvány(1-1 db), Samsung LF24T350FHRXEN monitor (8 db,  Dell Latitude 5520 i7 notebook (4 db), Dell Latitude 5421-5 notebook (2 db), Dell Latitude 5520 i5 notebook (5db), Dell Latitude 3520 notebook (3 db), Samsung Galaxy Tab S7 Plus (2 db). A betegkövetéshez a beteg otthonában, háziorvosi praxisában kitelepített telemedicina és diagnosztikai eszközök beszerzése is a projekt részét képezték, mint a 113 darab CoaguChek INRange Véralvadás mérő készülék. Az elektronikusan nem elérhető dokumentumok scannelését követően kerülnek feldolgozásra, amihez a feladat jellege mentén helyszíni kiszállásra van szükség. Az így kapott adatok felhőben szervezetten lesznek elérhetőek a megelőzési, terápiás és gondozási programok során. A demonstrációs eszközökkel végzett betanítást követően, távkonzultációk történnek. A COVID járványügyi helyzet is rámutatott, hogy a személyre szabott otthoni szakellátás képességeit fejleszteni kell a hazai környezetben, ami fontos a folyamatos laborkövetést igénylő betegek körében. Ezekkel a fejlesztésekkel képesek vagyunk arra, hogy a betegek állapotáról több információ váljon elérhetővé az orvosok számára, így segítve elő a minél jobb kezelést. 
Az új szolgáltatás nem csak a rendelkezésünkre álló eszközök korszerűsítését és bővítését, hanem az emberi munka iránti igényünk növekedését is jelenti. 
A projekt megvalósulásának helyszínei:
1093 Budapest, Közraktár utca 30-32. 7. em.

A projekt a következő közreműködő szervezetek támogatásával valósult meg
Pénzügyminisztérium
Cím: 1139 Budapest, Váci út 83.
E-mail: vekop@pm.gov.hu
Telefon: (1) 896-0000 (1-1-4 menüpont)
Honlap: www.palyazat.gov.hu

Kedvezményezett neve: HEALTHWARE Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt címe: e-Xpert egészségügyi kutatási keretrendszer
Szerződött támogatás összege: 235 250 573 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 64,07%
Projekt tényleges befejezési dátuma: 2022.12.31.
Projekt azonosító: 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00107 

Projekt tartalmának bemutatása

Az egészségügyi ellátásban és az ágazati irányításba részt vevő szakemberek egyre összetettebb ajánlások és információ rendszerek alapján hozzák meg a terápiás és gondozási eljárásokra vonatkozó döntéseiket. Az e-Xpert Egészségügyi Kutatási Platform egy elektronikus kutatás-fejlesztési és szakértői keretrendszer, ami integratív eljárásokkal fogja össze az egyes szakterületekhez tartozó egészségügyi adatokat és ismereteket. A Platform specializált alkalmazási területei mind az egyéni szinten alkalmazott egészségi állapotot érintő, mind a populációs szintet érintő társadalmi intervenciós döntések előkészítése, támogatása és monitorozása, továbbá ágazati és iparági szinten új egészségipari technológiák, egészségügyi szolgáltatások, ellátási formák és gyógyszerek fejlesztések hatékony elősegítése. A Platform nem csak egyedi projektek elvégzésére, de a tárolt bizonyítékok és adatsorokon mért összefüggések többdimenziós rendszerezésével, adattudományi és statisztikai újraértékelésével újabb hipotézisek felállítására, további klinikai és obszervációs vizsgálatok indítására alkalmas. A moduláris és felhő alapú felépítés a rugalmasan paraméterezhető értékelő- és riportrendszerekkel lehetővé teszi több egymással párhuzamos kutatás teljes körű megvalósítását az egyedi ügyféligények szerint. Az e-Xpert keretrendszer automatizált megoldásokat nyújt klinikai és epidemiológiai vizsgálatok, összetett elemzések hatékony és erőforrás takarékos lebonyolításához. Az interaktív felületek és felhasználói eszköztárak azonos időben támogatják az összetett adatgyűjtési és elemzési feladatokat, adott esetben akár terápiás javaslatokat szolgáltatva. ’Virtuális Kutatószoba’ biztosításával nemcsak a közös elemzési tevékenységek végzése, az ismeretek és eredmények megosztása, de az egyes kutatási pontokhoz tartozó önálló számítási és statisztikai algoritmusok használata is leegyszerűsödik egy projekt tagjai számára. A tervező, elemző és értékelő komponensek optimálisan támogatják egy-egy hipotézishez, szükséglet kielégítéshez kapcsolódó vizsgálati protokoll elkészítését és végrehajtását. Egyes ’in silico’ végzett adat kiigazító, statisztikai modellek segítségével a randomizáció nélküli ’Real World’ adatsorok is ok-okozati elemzésekben használhatóak fel, széles minta adatbázist szolgáltatva az elemzéseknek. A magasabb rendű statisztikai vizsgálatok előkészítése és elvégzése során számos kritérium mellett történik a mérések zavaró tényezőinek és standard hibáinak csökkentése. Az előkészítő, végrehajtó, diagnosztikai és értékelési lépések ideális sorozatával, a modellező és céloptimalizáló eljárások felhasználásával az adott kutatásra fordítandó idő és sikeresség költség-hatékony módon javítható. Egy új egészségipari termék kialakításához kapcsolódó kutatások során nem csak egy beavatkozás várható hasznossága, de költség-haszon elemzése is megtörténhet a várható betegszám, eredményesség és kockázatok bemutatásával. Utóbbiak kiegészülhetnek az új technológia elérhető piacának megtérülési küszöb vizsgálatával, ami alapján már egy termék fejlesztésének korai szakaszában is a megfelelő kockázat-megosztási üzleti és kutatási partnerségek alakíthatók ki. A részben nyílt forráskódú statisztikai kódcsomagok közösség alapú továbbfejleszthetősége, a műszaki és technológiai megoldásokon keresztül kiegészülhet az eredményekkel összefüggésbe hozható tényezők mesterséges intelligencia eszközök, tanuló hálózatok segítségével történő vizsgálatával. Egy kutatáshoz kapcsolódó hipotézisek, adatok és eredmények rögzítése, tárolása, bemutatása mellett az eszközrendszer támogatja a szellemi termékekhez kapcsolódó know-how, szerzői, iparvédelmi jogok kezelését is a résztvevők számára. Mindez egy dinamikus, mégis robusztus, nagy hatékonyságú kutatási eszközt biztosíthat a hazai és nemzetközi kutatóhelyek, intézetek, regiszterek, egyetemek és hallgatók számára.