Egészség-gazdaságtani elemzések

Üzletágunk az egészség-gazdaságtannal kapcsolatban felmerülő kérdésekben nyújt széleskörű szolgáltatásokat. Célunk, hogy partnereinknek segítséget nyújtsunk a társadalombiztosítási támogatások, egészség-gazdaságtani elemzések és egészségügyi technológiaértélések világában. Az egészségügyi technológiák széles körét lefedő tapasztalatunk lehetőséget teremt, hogy valamennyi technológia esetén tanácsot tudjunk adni a támogatást érintő kérdésekben.

Támogatási kérelem

Az egészségügyi technológiák társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásához szükséges orvos-szakmai dokumentum, egészség-gazdaságtani elemzés, kasszahatás számolások elkészítése az egészség-gazdaságtani irányelv ajánlásai alapján. A beadást követően a Technológia-értékelés folyamatában támogatás nyújtása.

Egészség-gazdaságtani elemzés

Akár a támogatási kérelemhez, akár más célból tudunk egészség-gazdaságtani elemzéseket készíteni, akár központi modell adaptálásával, akár saját modell fejlesztésével.

Megvalósíthatósági tanulmány

Egészségügyi technológiák támogatásba kerülése előtt a hazai market access stratégia kialakításához elkészülő megvalósíthatósági tanulmány magában foglalhatja az érintett indikációk elemzését, a támogatási környezet feltérképezését, az árazási stratégia kialakítását.

Meta-analízis, irodalmi áttekintés

Adott terméket/hatóanyagot illetően irodalmi áttekintés elkészítése, a rendelkezésre álló információk összegyűjtése, online felületen való bemutatása.

Támogatás-volumen szerződésekkel kapcsolatos elemzések/tanácsadás

A támogatási kérelmekkel kapcsolatban támogatás-volumen szerződésekhez számítások készítése, a tárgyalási folyamathoz tanácsadás nyújtása.

Adhoc szakmai konzultáció

Aktív napi szintű személyes tanácsadás.

Hatósági kommunikáció

Üzletágunk teljes projekt koordinációt is vállal, amely magába fogalja a kommunikációs stratégia kidolgozásán túl a teljes tárgyalási folyamatot a hatósággal.