Kutatás és adatelemzés

Kutatással és adatelemzéssel foglalkozó üzletágunk elsősorban klinikai és valós körülmények között keletkezett ellátási adatokat vizsgál az egyszerű asszociációs elemzésektől kezdve a komolyabb oksági modellezésekig. A kutatási projektek lebonyolítására tapasztalt kutatói, elemzői és kérdezői hálózat áll rendelkezésünkre. Az adatok feldolgozásához, értékeléséhez képzett biostatisztikus munkacsoportunk szolgál segítségül.

Kérdőíves adatgyűjtés

Kérdőíves kutatások teljes körű lebonyolítását biztosítjuk, személyes, telefonos vagy saját fejlesztésű teljesen zárt online platformunkon keresztül.

NEAK adat-management

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) kezelésében lévő adatvagyon tartalmazza a teljes magyar lakosság, állam által finanszírozott egészségügyi ellátási eseményeit (terápiák kiváltása, fekvő-járó ellátások adatai). Így olyan részletes betegút információkra tehetünk szert populációs szinten, amelyhez hasonlót jelenleg semmilyen más publikusan, vagy térítés mellett igénybe vehető adatbázisból nem tudna biztosítani. NEAK adat-management szolgáltatásunk során a NEAK adatbázisaihoz történő hozzáférés elindításától kezdve a megkapott adatok teljes körű feldolgozásáig a folyamat egészét koordináljuk. Az eredményeket excel vagy online platformunkon tesszük elérhetővé.

Valós betegségjellemzők feltárása

Az elemzés eredményeképpen megismerhető egy betegség, illetve egy konkrét terápiás terület epidemiológiai alapkarakterisztikája, amely jó kiindulási alapja lehet további kutatásoknak, de önmagában is alkalmas lehet orvosszakmai ismertek bővítésére. Mivel jelenleg nagyon kevés betegség-specifikus adat, információ érhető el nyilvánosan, ezek az elemzések önmagukban is hiánypótló szerepet töltenek be napjainkban is.

Terápiák elemzése

NEAK és vagy intézményi adatok felhasználásával pontos képet kaphatunk egyes indikációkhoz tartozó terápiás területekről. A kiváltások alakulása és trendje mellett megismerhetjük a betegek terápiaszedési (perzisztencia, MPR, párhuzamos terápiák szedése, stb.) valamint terápiaváltási szokásait egyaránt, valamint vizsgálhatjuk a terápiák eredményességét és azok költségét is. Az egyes terápiák eredményességi összehasonlítása során megfelelő módszertan mellett akár oksági következtetést is levonhatunk, amelyek segítségével pontosabb költséghatékonysági modellek is megalkothatóak.

Kasszahatás szimulációs modellek

A valós felhasználásokat tükröző betegség/alcsoport-specifikus kasszahatás elemzések készítése, illetve az ezekre épített szimulációs platformok létrehozása.

Betegségteher vizsgálat

A hazai finanszírozói nézőpontú egészség-gazdaságtani elemzésekben jelenleg csak korlátozottan lehet érvényesíteni egy terápia során felmerülő indirekt költségeket. A betegeket terhelő és az állam egyéb kiadásaiban jelentkező indirekt költségek (munkából való kiesés, lakás átalakítás, informális ellátások, stb.) felmérésére kérdőíves felmérések bevonásával készítjük, amelyek megismerésével tovább pontosíthatjuk modelljeinket.

Betegáramlási modellek

Egy összetett betegszintű modellezési platform, mely segítségével előrejelzést tudunk biztosítani mind az egészségnyereségekre, mind a várható költségek alakulására. Alkalmazásával lehetőség van új finanszírozási formák modellezésére és optimalizációjára. A valós adatokra épülő modellezés révén a finanszírozási protokollok módosítására is javaslatot tehetünk a döntéshozók felé.

Indikátorrendszerek kidolgozása

Minőségi indikátorokra egy terápia makroszintű megítélésekor van szükség. A mikroszintű elemzési termékeink során szerzett átfogó ismeretek alapján biztosítani tudunk olyan rendszerek kidolgozását, melyek objektív paraméterek mentén, transzparens módon mutatják az egyes egészségügyi technológiák sikerét.